Video luyện công: Pháp Luân Đại Pháp cùng Sư Phụ Lý Hồng Chí

Video này là toàn bộ các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp do Sư phụ Lý Hồng Chí làm mẫu. Nếu bạn đã học các bài công pháp nhưng vẫn chưa thuộc các động tác, hãy mở mắt tập theo hướng dẫn. Khi bạn đã ghi nhớ các động tác, bạn có thể nhắm mắt thực hiện các bài công pháp trong khi nghe nhạc luyện công và lời hướng dẫn của Sư phụ Lý.
Nếu bạn chưa học các bài tập, xin vui lòng đăng ký lớp học trực tuyến miễn phí tại hocphapluancong.com.
Bạn cũng có thể tham gia Nhóm luyện công hàng ngày với những người khác trực tuyến hoặc học trực tiếp tại các điểm luyện công địa phương gần bạn.

Các bài công pháp 1-5 (2 tiếng)

1. Phật Triển Thiên Thủ pháp (9 phút)

2. Pháp Luân Trang pháp (30 phút)

3. Quán Thông Lưỡng Cực pháp (9 phút)

4. Pháp Luân Chu Thiên pháp (12 phút)

5. Thần Thông Gia Trì pháp (60 phút)