วิดีโอฝึกท่าออกกำลังกายของฝ่าหลุนต้าฝ่าตามอาจารย์ หลี่ หงจื้อ

วิดีโอนี้เป็นชุดฝึกท่าออกกำลังกายทั้งหมดของฝ่าหลุนต้าฝ่า ที่แสดงโดยอาจารย์หลี่ หากคุณได้เรียนรู้ท่าฝึกแล้ว แต่ยังจำท่าฝึกไม่ได้ ก็ทำตามอาจารย์ในวิดีโอนี้ได้เลย เมื่อคุณจำท่าการเคลื่อนไหวได้แล้ว คุณสามารถหลับตาฝึกได้โดยฟัง เพลงสำหรับฝึกท่า โดยจะมีเสียงของอาจารย์หลี่คอยแนะนำท่า
หากคุณยังไม่ได้เรียนท่าฝึกมาก่อน กรุณาลงทะเบียน เพื่อเรียนคลาสออนไลน์ก่อน LearnFalunGong.com
คุณยังสามารถเข้าร่วม ฝึกท่าในกลุ่ม ร่วมกับคนอื่นๆ ออนไลน์, หรือกับกลุ่มผู้ฝึกที่ สถานที่ฝึกในพื้นของคุณ

ฝึกท่าที่ 1-5 (2 ชั่วโมง)

1. ฝอจ่านเชียนโสวฝ่า - พระพุทธแสดงพันมือ (9 นาที)

2. ฝ่าหลุนจวงฝ่า - ท่ายืนฝ่าหลุน (30 นาที)

3. ทะลวงสองขั้วจักรวาล - ก้วนทงเหลี่ยงจี๋ฝ่า (9 นาที)

4. วงจรสวรรค์ฝ่าหลุน - ฝ่าหลุนโจวเทียนฝ่า (12 นาที)

5. เพิ่มพูนอิทธิฤทธิ์ - เสินทงเจียฉือฝ่า (60 นาที)